Ak uvažujete o expanzii do zahraničia alebo o vstupe externého investora, tak Vás už určite aj napadlo si patentovať niektorú z Vašich technológií, invenciou alebo know-how. Pri prvotných úvahách o patente si však určite kladiete otázky typu koľko to bude stáť, aké typy patentov existujú, čo bude možné konkurencii na základe patentu zakázať, ako sa zvýši hodnota firmy po udelení patentu? Pri patentovaní máte dve možnosti: 1) Provisional Patent v USA, 2) Plnohodnotný patent.

Výhody

Výhody patentovej ochrany sú veľké, buď môžete úplne zakázať Vašim konkurentom poskytovať Vám konkurujúce výrobky a služby, alebo ich môžete donútiť platiť Vám licenčné poplatky vo forme časti ich zisku z predaja ich výrobkov, resp. služieb. Provisional patent je skrátená prihláška patentu so zjednodušenými patentovými nárokmi, ktorá môže byť do 12 mesiacov rozšírená na úplnú prihlášku. Na základe provisional patentu si nemôžete proti tretím stranám uplatňovať žiadne nároky a jej trvanie je iba uvedených 12 mesiacov. Príprava provisional patentu je však možná aj na základe nízkych nákladov za služby spojené s prípravou prihlášky. Na druhej strane patentové nároky v provisional patentu sú rozhodujúce aj pre plnohodnotnú prihlášku a nedajú sa meniť. Na základe provizórneho rozpočtu sa nedá urobiť dobrý provisional patent a potom nie je možné neskôr využiť pre plnohodnotný patent. Ak neinvestujete hneď na začiatku značné sumy do vývoja patentových nárokov, tak provisional patent Vám nepomáha na získanie patentovej ochrany. Pri nízkych počiatočných investíciách je význam provisional patentu iba reputačné. Konkrétny význam je v tom, že provisional patent umožňuje dať na Vaše markingove materiály označenie „Patent Pending“.

Patent pending

Tiež, ak hľadáte investora, tak „Patent Pending“ môže dodať väčšiu serióznosť Vašej firme. Provisional patent môžete podávať každých dvanásť mesiacov nanovo, pričom v ďalších rokoch platíte už len cca 150 $ za prihlášku. Proces písania provisional patentu môže mať aj edukačný význam v rámci Vašej firmy a môže viesť k vytvoreniu kritického objemu vedomosti, bez ktorých by neskôr nikdy nedošlo k prikročeniu do fázy prihlasovanie plnohodnotného patentu. Patent, ktorý ma hodnotu je naozaj drahý. Patentové nároky musia byť totiž napísané tak, aby znemožnili všetky konkurenčné technické riešenia a aby ste v procese písania patentových nárokov aj zistili, či neexistujú substitučná riešenie. Na druhej strane, ak je patent dobre urobený, tak zdesaťnásobil hodnotu Vašej firmy. Čo sa týka EÚ, tak keď už raz máte napísané kvalitné patentové nároky na účely USA, tak náklady na podanie prihlášky patentu v EÚ sú relatívne nízke, hoci na niektoré typy patentov nie je možné v EÚ získať ochranu (ide najmä o niektoré typy softvérových patentov a obchodné metódy ). Čo sa týka Číny, tak je otázkou, či ma význam prekladať patentové nároky do čínštiny a podávať tam prihlášku, ak Čína zatiaľ až tak patenty nechráni. Teda investujete do prihlášky v Číne, ktorá Vám ochranu udelí, ale presadzovanie neposkytne. Väčšina záujemcov sa preto nakoniec obvykle rozhodne do patentov v Číne neinvestovať. Zhrnutím: Je pravda, že v USA dochádza k najväčšiemu množstvu podanie patentov, ale je málo zdôrazňované, že väčšina z nich je od prihlasovateľov, ktorí minú na niekoľko prihlášok.

 • Vypracovanie prihlášky a asistencia s podaním do 3 uplatnených patentových nárokov
  pomoc pri výbere medzi kategóriami patentu: (a) látka / prípravok / výrobok, (b) spôsob výroby / prípravy, (c) použitie látky / prípravku - alebo ich kombinácia
  pomoc pri úvahách, či registrovať okrem patentu aj dizajn
  pomoc pri úvahách, koľko nárokov registrovať
  pomoc pri výbere krajín, kde registrovať patent alebo pri príprave medzinárodného patentu
  príprava patentových nárokov, opisu patentu, nákresov k patentu, a registračných formulárov
  pomoc pri vyriešení konfliktov s inými právami - autorským právom a ochrannými známkami
  poskytnutie prístupu k licencovaným a kvalifikovaným odborníkom
  dohľad nad žiadostí počas celého trvania overovacieho procesu na príslušnom úrade (nezahŕňa odpovede na prípadné námietky od majiteľov podobných alebo totožných patentov a overovateľmi)
  nezahŕňa: preklady podľa rozsahu, napr. Japonsko, Čína, EÚ, a ďalej poplatky podania prihlášky pri medzinárodnom alebo EÚ patentu (národná fáza)
 • do 10 uplatnených patentových nárokov
 • Zľavy

 • Uveďte počet od 1 do 5, pri väčších počtoch nás kontaktujte
 • Cena: 0,00 €
 • 0,00 €
Registrácia ochrannej známky

Nestrácajte čas a peniaze

SR, ČR, EU, USA ~ celý svet od 179€
Registrácia ochrannej známky